Welkom op de Delftse Methode!

 

Hier vindt u alle informatie over de Delftse methode. U kunt hier de vertalingen en de docentenhandleiding gratis downloaden, u kunt toetsen maken en demolessen van onder andere de Delftse methode online bekijken.

 

Delftse methode: al 25 jaar een succes!  

Vijfentwintig jaar geleden zag de eerste editie van het groene boek, Nederlands voor buitenlanders het levenslicht. Sinds die tijd is de methode zeer succesvol! De vierde herziene editie van Nederlands voor buitenlanders met nieuwe en actuele teksten is onlangs verschenen. Iedere cursist kan inmiddels terecht bij de Delftse methode. Voor elke doelgroep en niveau is er een methode beschikbaar: laag- en hoogopgeleide anderstaligen, beginners en gevorderden kunnen aan de slag met de Delftse methode. Naast de papieren uitgaven is er nu ook de Delftse methode online. Met deze online versie kunnen cursisten, waar ook ter wereld, nog gemakkelijker en zelfstandiger het Nederlands eigen maken.

Didactiek                

Begin jaren tachtig is de Delftse methode door docenten aan de Technische Universiteit Delft ontwikkeld. De methode kenmerkt zich door eenvoud en overzichtelijkheid en gaat uit van de volgende didactische principes:

● De teksten zijn de kern van de methode; woorden en grammatica worden geleerd via het lezen en beluisteren van de teksten;

● De teksten geven veel informatie over Nederland en gaan over zaken die voor buitenlanders van belang zijn; 

● In korte tijd leren de cursisten de meest frequente woorden; zo kunnen ze al snel over allerlei zaken praten;

● De lessen bestaan voor het belangrijkste deel uit conversatietraining en er wordt veel aandacht besteed aan luistervaardigheidstraining;

● Vanaf het begin wordt alle belangrijke grammatica gebruikt. Het wordt \'uitgelegd\' met voorbeelden zonder ingewikkelde terminologie; 

● Alle woorden zijn vertaald in zesentwintig verschillende talen.

De Delftse methode voor docenten

 

Wilt u meer weten over de Delftse methode? Zojuist is De Delftse methode voor docenten verschenen, hét handboek voor iedereen die met de Delftse methode werkt of wil werken. De Delftse methode voor docenten biedt uitleg over de didactiek, het gebruik en de implementatie van de Delftse methode in de lespraktijk. Bestel het boek snel een eenvoudig online. Onder de knop docenten kunt u als gebruiker van het boek het aanvullende materiaal gratis downloaden.

 

Delftse methode docentenmiddagen

 

Uitgeverij Boom organiseert regelmatig docentendagen op de TU Delft. U kunt op deze dagen lessen bijwonen en ervaren hoe de Delftse methode in de praktijk werkt. Ook komen wij graag bij u langs om de Delftse methode (online) te demonstreren. Wilt u zich aanmelden voor een docentendag of wilt u een advies op maat? Neemt u dan contact op met of stuur een e-mail naar Zoe van Batenburg, nt2info@uitgeverijboom.nl.